Kurullar


 • »Ulusal Kongre Detaylar İçin Tıklayınız...

  KONGRE DÜZENLEME KURULU

  Kongre Genel Koordinatörü Dr. İ. Halit Pınar
  Kongre Başkanı Dr. Celal Baki
  Kongre Sekreteri Dr. Murat Bozkurt
  Üyeler Dr. Muhittin Şener
  Dr. Ahmet Uçaner
  Dr. Vecihi Kırdemir
  Dr. H. Yalçın Yüksel

  TOTBİD YÖNETİM KURULU ÜYELERİ


  Başkan Dr. İ. Halit Pınar
  Bir Önceki Başkan Dr. Sait Ada
  Başkan Yardımcısı Dr. Bülent Atilla
  Genel Sekreter Dr. Cengiz Şen
  Sayman Dr. Ahmet Uçaner
  Üyeler Dr. Emel Gönen
  Dr. Önder Kılıçoğlu
  Dr. Vecihi Kırdemir
  Dr. Volkan Öztuna
  Dr. Yusuf Yıldız

  TOTBİD EŞGÜDÜM KURULU

  TOTDER Dr. Mehmet Demirhan
  Kemik Eklem Cerrahisi Derneği Dr. Vedat Şahin
  Çocuk Ortopedisi Derneği Dr. Emre Çullu
  Ekstremite Rekonstrüksiyonu ve İlizarov Yöntemleri Uygulama Geliştirme Derneği Dr. Mustafa Uysal
  Kalça Diz Artroplasti Derneği Dr. Fahri Erdoğan
  Kalça Eklemi Koruyucu Cerrahi Derneği Dr. Reha Tandoğan
  TUSYAD Dr. Merter Özenci
  Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği Dr. Tufan Kaleli
  Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği Dr. Mustafa Karahan
  TOTBİD Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisi Şubesi Dr. Kaan Irgıt
  TOTBİD Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri Şubesi Dr. Turgay Er
  TOTBİD Ortopedik Travma Şubesi Dr. Mehmet Arazi
  TOTBİD Spor Travmatolojisi Şubesi Dr. Ali Öçgüder
  TOTBİD Omurga Çalışma Grubu Dr. Necdet Altun
  TOTBİD-AGUH Konseyi Dr. Mustafa Akkaya
  TOAK Dr. Alpaslan Şenköylü
  TOTEK Dr. İlhami Kuru

  BİLİMSEL KURUL


  Dr. Burak Akan
  Dr. Mustafa Akkaya
  Dr. M. Orçun Akkurt
  Dr. Ramazan Akmeşe
  Dr. Atıf Aksekili
  Dr. Cem Nuri Aktekin
  Dr. Bahadır Alemdaroğlu
  Dr. Necdet Altun
  Dr. Murat Arıkan
  Dr. Mehmet Armangil
  Dr. Hakan Atalar
  Dr. Şadan Ay
  Dr. M.Nedim Aytekin
  Dr. Mehmet Ayvaz
  Dr. Emre Baca
  Dr. Kerem Başarır
  Dr. Doğan Bek
  Dr. Ömür Çağlar
  Dr. Faruk Çatma
  Dr. Mehmet Demirhan
  Dr. Hüseyin Demirörs
  Dr. Alper Deveci
  Dr. Fatih Ekşioğlu
  Dr. Önder Ersan
  Dr. Erdinç Esen
  Dr. Berk Güçlü
  Dr. Hakan Gündeş
  Dr. Safa Gürsoy
  Dr. Gazi Huri
  Dr. Çetin Işık
  Dr. Serkan İltar
  Dr. Mahmut Kalem
  Dr. Ulunay Kanatlı
  Dr. Doğaç Karagüven
  Dr. Erden Kılıç
  Dr. Kasım Kılıçarslan
  Dr. Kenan Koca
  Dr. Feza Korkusuz
  Dr. İlhami Kuru
  Dr. Mustafa Kürklü
  Dr. Güzelali Özdemir
  Dr. Vedat Şahin
  Dr. Alpaslan Şenköylü
  Dr. Hakan Şeşen
  Dr. Mehmet Emin Şimşek
  Dr. N. Reha Tandoğan
  Dr. Derya Hakan Uçar
  Dr. Serhan Ünlü
  Dr. Ahmet Özgür Yıldırım
  Dr. Cemil Yıldız
  Dr. Güney Yılmaz

  BÖLGESEL DANIŞMA KURULU


  Dr. Devrim Akseki Dr. Hakan Çiçek Dr. Cumhur Cevdet Kesemeli
  Dr. Taşkın Altay Dr. Emre Çullu Dr. Esat Kıter
  Dr. M. Akif Altay Dr. Tuğrul Eren Dr. Nizamettin Koçkara
  Dr. İbrahim Azboy Dr. Ömer Faruk Erkoçak Dr. Serdar Necmioğlu
  Dr. M.Sabri Balık Dr. İrfan Esenkaya Dr. Özal Özcan
  Dr. Kerem Başarır Dr. Cem Zeki Esenyel Dr. Zekeriye Öztemur
  Dr. Barbaros Baykal Dr. Savaş Güner Dr. Ahmet Pişkin
  Dr. Kubilay Beng Dr. Ahmet Güney Dr. Baransel Saygı
  Dr. Ökkeş Bilal Dr. Harun Güngör Dr. Şükrü Solak
  Dr. Murat Bülbül Dr. Ahmet Harma Dr. Uğur Tiftikçi
  Dr. Orhan Büyükbebeci Dr. Nurettin Heybeli Dr. Abuzer Uludağ
  Dr. Kerem Canbora Dr. Ulukan İnan Dr. Ömer Selim Yıldırım
  Dr. Murat Çakan Dr. Ahmet Karakaşlı Dr. Barış Yılmaz
  Dr. Albert Çakar Dr. Fuat Karataş Dr. Erhan Yılmaz
  Dr. Murat Çalbıyık Dr. Servet Kerimoğlu  
 • » Hemşirelik Kongresi Detaylar İçin Tıklayınız...
  8. ULUSAL ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ
  KONGRE DÜZENLEME/OTHED YÖNETİM KURULU
   
  KONGRE BAŞKANI
  Doç. Dr. Hayriye ÜNLÜ
  Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireleri Derneği
  Başkanı
  KONGRE EŞ BAŞKANI
  Merdiye Şedir
  Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireleri Derneği
  Başkan Yardımcısı
   
  KONGRE SEKRETERLERİ
  Çiğdem Canbolat SEYMAN (OTHED SEKRETERİ)
  Funda BÜYÜKYILMAZ (OTHED Yönetim Kurulu Üyesi)
   
  ÜYELER
  Hem Özlem PINAR (OTHED Saymanı)
  İlknur YAZGAN (OTHED Yönetim Kurulu Üyesi)
  Yasemin BIYIKOĞLU (OTHED Yönetim Kurulu Üyesi)
  Zahide BAYSARI (OTHED Yönetim Kurulu Üyesi)
   
  KONGRE ONURSAL BAŞKANLARI
  Fethiye Erdil
  Sevgi Hatipoğlu
   

  BİLİMSEL KURUL

  Prof. Dr. Ayişe Karadağ Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
  Prof. Dr. Fethiye Erdil Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (OTHED Yönetim Kurulu Üyesi)
  Prof. Dr. Merdiye Şendir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
  Prof. Dr. Meryem Yavuz Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
  Prof. Dr. Nalan Özhan Elbaş Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
  Prof. Dr. Nevin Kanan İstanbul Üniversitesi Florance Nightingale Hemşirelik Fakültesi
  Prof. Dr. Nurhan Bayraktar Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
  Prof. Dr. Sevgi Hatipoğlu GATA Hemşirelik Yüksekokulu
  Prof. Dr. Sevilay Şenol Çelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
  Doç. Dr. Emine İyigün Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Hemşirelik Yüksekokulu
  Doç. Dr. Fatma Cebeci Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu
  Doç. Dr. Funda Büyükyılmaz İstanbul Üniversitesi Florance Nightingale Hemşirelik Fakültesi
  Doç. Dr. Hayriye Ünlü Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
  Doç. Dr. Hülya Deniz Bulut Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
  Doç. Dr. Meral Demiralp Emekli Öğretim Üyesi
  Doç. Dr. Meryem Yılmaz Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
  Doç. Dr. Sevinç Taştan Girne Amerikan Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu
  Doç. Dr. Ümran Dal Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
  Yrd. Doç. Dr. Hatice Ayhan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Hemşirelik Yüksekokulu
  Yrd. Doç. Dr. Özlem Bilik Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
  Yrd. Doç. Dr. Sema Koçaşlı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
  Yrd. Doç. Dr. Semra Açıksöz Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
  Yrd. Doç. Dr. Sevil Güler Demir Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
  Dr. Çiğdem Canbolat Seymen Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
  Dr. Elif Akyüz Başkent Üniversitesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü
  Öğr. Gör. Şahinde Canbulat Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
  Arş. Gör. Elif Budak Ertürk Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
  Arş. Gör. Zuhal Erdoğan Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
  Uzm. Hem. Arzu Aydoğan Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi  Ortopedi ve Travmatoloji ABD
  Uzm. Hem. Atiye Aydın TC Sağlık Bakanlığı İstanbul İli Beyoğlu Kamu Hastaneler Birliği Sağlık Bilimleri Üniversitesi Metin Sabancı Balta Limanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  Uzm. Hem. Senem Uysal   Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü
  Uzm. Hem Tekmile Köse Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi
  Hem. Ayşe Yıldırım Bursa Medicabil Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
  Hem. Elif Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Ameliyathanesi
  Hem. Emel Yılmaz Adana Ortopedıa Hastanesi
  Hem. Gülsüm Sungur EMOT Hastanesi
  Hem. Özlem Pınar Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi
  Uzm. Semra Ünal İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD
  Hem. Suzan Can Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi
  Hem. Yasemin Bıyıkoğlu Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi
  Hem. Zahide Baysarı Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi

  Not: İsim sıralaması akademik unvan ve alfabetik sıraya göre yapılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Copyright @ 2017 TOTBİD. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale